Privacy

Sensoa hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer.

Als om persoonlijke informatie gevraagd wordt, dan behandelen we dat in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening te realiseren. Er worden geen gegevens doorgeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Gegevens worden anoniem geregistreerd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De sites van Sensoa maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de websites. De bedoeling daarvan is de inhoud van de sites te verbeteren en het gebruiksgemak van de sites te vergroten. Door de instellingen van uw browser te wijzigen kan u cookies weigeren of verwijderen.